Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Gebruikte cookies:

 • _ga
  Cookie van Google Analytics voor het registreren van webstatistieken van deze website.
  Bewaarduur : 2 jaar
 • _gid
  Cookie van Google Analytics voor het onderscheiden van gebruikers.
  bewaarduur: 24 uur
 • _gat
  Deze cookie houdt geen gebruikersinformatie bij
  Bewaarduur: 1 sessie
 • _wordpress_test_cookie
  Deze cookie zorgt ervoor dat er cookies op de website kunnen worden geplaatst.
  Bewaarduur: 1 sessie

Indien u de cookies wil uitschakelen, kan u dit doen via uw browserinstellingen. De procedures hiervoor verschillen voor elke browser. Informatie hierover vindt u op de sites van de browserleverancier:

Om onze bedoeling te kunnen waarmaken, hebben wij heel wat persoonsgegevens in ons bezit. U kan er op rekenen dat wij deze persoonsgegevens met de nodige zorg behandelen.
Daarvoor baseren we ons op de nieuwe Europese wetgeving die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.
Wij verzekeren u dat wij de wetgeving strikt toepassen op alle domeinen, dit zowel bij de interne als externe dienstverlening.

Wat is ‘AVG’?
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze wetgeving is ook gekend onder de naam GDPR of General Data Protection Regulation.
Ze geldt voor alle entiteiten (dat zijn organisaties, bedrijven, voorzieningen, …) en personen die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?
Persoonsgegevens zijn gegevens, informatie, kennis, ongeacht vorm en inhoud over natuurlijke personen (zoals u en ik), direct of indirect identificeerbaar. Bijvoorbeeld adresgegevens, rijksregisternummer, medische gegevens, fysische gegevens, …

Wat doet Heder met uw gegevens?
Heder verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving.

Heder verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in volgende situaties:

Als de wet ons verplicht om de gegevens te verwerken.

U kunt alleen cliënt worden als we u kunnen identificeren.

Als het nodig is om uw persoonsgegevens te gebruiken om een contract uit te voeren.

Bij de start van onze zorgverlening wordt er met u een contract opgemaakt.

Als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken persoonsgegevens om de continuïteit van onze zorgverlening te kunnen garanderen.

Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.
Dit betreft voornamelijk de schriftelijke toestemming voor het al dan niet gebruiken van fotomateriaal alsook voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen. Voor het verwerken van minderjarigen hebben wij de schriftelijke toestemming nodig van de ouder, voogd.

Heder verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
U ondersteunen en advies geven om een op maat geschreven dienstverlening te kunnen garanderen.

Wij willen u op elk moment de juiste dienstverlening aanbieden die past bij uw profiel. Daarom verzamelen we gegevens rond identiteit, domicilie, gezondheid, context.

De overeenkomsten die u met Heder sluit uitvoeren.

Registratie van uw aanwezigheden, het geven van de overeengekomen therapieën, hulpverlening op maatschappelijk vlak en in het medisch, paramedisch en agogisch domein.

Wettelijke verplichtingen nakomen.

Het bijhouden van gegevens in functie van de aangiftes bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), registreren van toegepaste dienstverlening in functie van facturatie.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert niet alleen de manier waarop we met uw gegevens moeten omgaan.

Ze bepaalt ook de rechten die u kunt uitoefenen:

Recht op inzage.
U kunt uw persoonsgegevens die Heder gebruikt raadplegen en informatie vragen over de gegevensverwerking.

Recht op verbetering.
U kunt uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.
Recht op gegevenswissing.
U kunt bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt bepaalde gegevens opvragen in een elektronisch formaat. Zo kunt u ze makkelijk zelf gebruiken of doorgeven aan een andere partij.

Recht op bezwaar.
U kunt zich verzetten tegen bepaalde manieren waarop uw gegevens verwerkt worden, bv. bij gebruik van uw gegevens bij direct marketing.
Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Het is mogelijk dat bepaalde dossiers worden geëvalueerd via een geautomatiseerde procedure om tot een bepaald besluit te komen. In dat geval kunt u vragen om een persoon, bijvoorbeeld een dossierbeheerder, te laten tussenkomen in de besluitvorming.

Recht op beperking.
U kunt in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van uw gegevens even stop te zetten. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens aangepast moeten worden, kunt u vragen om de verwerking van uw gegevens stop te zetten tot de aanpassing is gebeurd.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet een mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met onze data protection officer (functionaris gegevensbescherming) Wendy Jans.
dpo@heder.be
Tel. 03/540.19.64